solaris logo
A true source of energy

Проекти

Проекти

Завод Рубин

– 2000KW

Кубратово

– 150KW

Габрово

– 30KW

Кликач

– 190KW

New Line Plovdiv

– 86KW

Долно Сахране

– 1200KW

Buffalo Solar

– 3500KW